Slovak English

SLUŽBA NITRA, s.r.o.


Podpora inteligentných inovácií SLUŽBA NITRA, s.r.o.

Zvýšenie technologickej úrovne spoločnosti SLUŽBA NITRA, s.r.o. realizáciou inovačných aktivít

Veľký rozmach automobilového priemyslu na Slovensku a centralizovaný v oblasti západného Slovenska (VW BA, Peugeot TT), a blízkych oblastí Maďarska (Suzuki Ostrihoň, BMW/Mercede Györ) a výstavba Land Rover priamo v Nitre popri zvýšenej priamej konkurencii nových dodávateľov v blízkosti týchto firiem vytvorili obrovský tlak na zvýšenie úrovne kvality výroby, modernizáciu výrobných proces a neustále zvyšovanie efektivity výroby.

Management našej firmy musí popri bežných aktivitách neustále vyvíjať veľké úsilie pre ďalší odborný rast svojich zamestnancov, pre stále väčší nedostatok pracovnej sily, na prípravu a preškolenie výrobného personálu a v neposlednom rade na zabezpečenie uspokojivých podmienok v sociálnej a pracovnej oblasti všetkých zamestnancov.

Boli zakúpené a sprevádzkované nové technológie pre automatické osádzanie s absolútnym vylúčením ručného cínovania vrátane selektívnych vĺn, laserového značenia a najmodernejších testovacích zariadení (AOI, EOL). Súčasťou ich zavedenia bola aj rekonštrukcia a modernizácia výrobných pracovísk vrátane klimatizácie. Nová moderná technológia pokovovania plastov hliníkovým naparovaním aj pomocou Eurofondov bude ďalším vkladom SLUŽBY do modernizácie a vysokej úrovne ponuky našej spoločnosti.

Hlavná výroba orientovaná na výrobu poistkových boxov ako aj exteriérových a interiérových svietidiel, si vyžiadala ďalšiu veľkú investíciu na testovanie a validáciu produktu v rámci jeho dizajnu a vývoja, a aj počas samotnej výroby. Toto testovacie pracovisko nám umožňuje urýchliť proces vývoja a prípravy produktu o 50% času, a samozrejme aj s nižšími nákladmi.

Pri vysokej aktivite ponukovej činnosti, keď projektový manažment rieši ročne vyše 110 ponúk pre automobilových výrobcov koncernu VW a GM spolu s ich systémovými dodávateľmi, musí manažment riešiť ďalšie rozširovanie kapacít. Očakávané zvýšenie výroby si vyžaduje ďalšie rozširovanie výrobných priestorov, doplňovanie a ďalšie vzdelávanie riadiaceho aparátu a nové investičné vstupy.

Ďalšou výzvou je rekonštrukcia výrobných priestorov po zrušenej prevádzke výroby DPS, vývoj výroby a plné nasadenia novej modernej robotizovanej linky na výrobu Svetlovodičov spôsobom laserového pájkovania. To predstavuje popri vysokej investícií vysoký stupeň zvýšenia PP z PH, a tým úsporu už aj tak nedostatočnej pracovnej sily.

V tomto období naša firma dodáva svoje výrobky, ktoré sú vo väčšine prípadov z nášho vývoja pre 38 odberateľov v rámci EÚ, 2 v Slovenskej republike a 7 z ostatných krajín iných kontinentov. Rozsiahla dodávateľská sieť – 67 dodávateľov zo SR, 79 z EÚ a 3 z iných krajín je dostatočným odrazom aktivít našej špičkovej obchodnej siete. Za tým všetkým stojí vysoko sofistikovaná práca odborného manažmentu na čele s výkonnou riaditeľkou firmy.

Neustále zvyšovanie a skvalitňovanie pracovísk, sociálnych a mzdových podmienok vo firme a ich efektívnosť dokazuje aj to, že vyše 80% pracovnej sily po dlhoročnej pracovnej činnosti odchádza do dôchodku z našej firmy.

Chceme všetkým zodpovedným pracovníkom každodenne a trvalo zabezpečovať maximálne podmienky na ich prácu, život a rozvoj v našej firme. Sú našou pýchou a naším záujmom je, aby aj v tejto veľmi náročnej dobe prichádzali a odchádzali na naše pracoviská spokojní.

Prajem úspech a prosperitu všetkým, ktorým leží úspech Služby Nitra, s.r.o. na srdci a ďakujem im za ich zodpovednú prácu.

Ing. Ján Fülöp

konateľ spoločnosti SLUŽBA NITRA, s.r.o.