Profil verejného obstarávania

Výzva na predkladanie ponúk

Výstavba fotovoltického zariadenia


Zápisnica z vyhodnotenia prieskumu trhu


Vyhodnotenie prieskumu trhu


Zápisnica z vyhodnotenia prieskumu trhu - Obstaranie automatickej montážnej linky ATL4

Automatická linka pre montáž bočných smerových svietidiel

Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je obstaranie 1 ks automatickej linky pre montáž bočných smerových svietidiel. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, plné znenie výzvy vrátane všetkých podmienok ako aj súťažné podklady nájdete na www.voarchiv.eu

Lehota na predkladanie ponúk:

8. 10. 2020, 15:00

Podpora inteligentných inovácií - SLUŽBA NITRA, s.r.o.


Obstaranie technológií

Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je obstaranie 2 ks testovacích zariadení, 2 ks vibračných zváračiek a 1 ks temperačnej pece podľa požadovanej technickej špecifikácie.Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, plné znenie výzvy vrátane všetkých podmienok ako aj súťažné podklady nájdete na www.voarchiv.eu

Lehota na predkladanie ponúk:

13. 3. 2020, 15:00


Quality policies

CMRT SK
CMRT EN